Реєстр файлів звітності Фонду

Реєстр файлів звітності Фонду діє згідно з Правилами подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 18.06.2020 №1158, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31.08.2020 за № 831/35114 зі змінами (далі - Правила подання звітності №1158).

В Реєстрі файлів звітності Фонду розміщується, затверджена рішеннями виконавчої дирекції Фонду інформація:

  • про XSD-схеми, описи контролів та складових кодів показників для форм / файлів звітності у форматі XML, згідно пункту 9 розділу ІІ  Правил подання звітності №1158 (1. Форми/файли звітності у форматі XML);
  • про описи та контролі інформаційних рядків (кодів показників та їхніх значень) у розрізі складової коду показника "PPP" звітних файлів H (для файла_RC), згідно пункту 10 розділу ІІ  Правил подання звітності №1158 (2. Звітний файл_RС).

Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 11.11.2021 № 1137 «Про внесення змін у таблицю 2 додатка 4 Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і затвердження Змін до Правил подання звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2021 за №1556/37178 (далі – Рішення №1137) внесено зміни до Правил подання звітності №1158.

Згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09.12.2021 №1243 (яке набирає чинності з дня набрання чинності Рішенням №1137):

1. З 31 грудня 2021 року:

1) Змінюються назви деяких показників та граничні значення (діапазони) розмірів вкладів у файлах GBBX та GDDX (Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф), зокрема:

Діапазон Граничні значення (діапазони) розмірів вкладів Граничні значення (діапазони) розмірів вкладів

Файли GBBX, GDDX зі звітною датою до 31.12.2021 (включно)

Файли GBBX, GDDX починаючи зі звітної дати 01.01.2022

діапазон V1

всього

всього

діапазон V2

0 – 9 99 копійок

0 – 9 99 копійок

діапазон V3

10 00 – 100 000 00 копійок

10 00 – 200 000 00 копійок

діапазон V4

100 000 01 – 200 000 00 копійок

200 000 01 – 400 000 00 копійок

діапазон V5

200 000 01 – 500 000 00 копійок

400 000 01 – 600 000 00 копійок

діапазон V6

500 000 01 копійка і більше

600 000 01 копійка і більше

  • перша звітна дата для файлів GDDX та GBBX з урахуванням змін: 01.01.2022;

2) Виключається якісний індикатор IY2 з файлу GLLX та змінюються можливі значення якісного індикатора IY1 (0 /5/10) тощо.

  • перша звітна дата для файлу GLLX з урахуванням змін – 01.01.2022 (за ІV квартал 2021 року).

2. З 01 лютого 2022 року:

Суми залишків за балансовим рахунком 2909, які відповідають визначеному у Законі про систему гарантування терміну «вклад», включаються до розрахунку показників форм / файлів GBBX, GDDX, GCCX та GLLX.

Перша звітна дата для файлів з використанням балансового рахунку 2909, така:

  • файл GDDX (щоденний) – станом на 02.02.2022;
  • файл GDDX (щодекадний) – станом на 11.02.2022;
  • файл GBBX (щомісячний) – станом на 01.03.2022;
  • для файлів GLLX та GССX (щоквартальні) – 01.04.2022 (за І квартал 2022 року).

ТЕСТОВИЙ ПЕРІОД 

Відповідно до Рішення виконавчої дирекції Фонду від 30.09.2021 №1006 діє тестовий період до 31.03.2022 (включно) для складання та подання всіма учасниками Фонду форм/файлів звітності GBBX та GDDX (з урахуванням рішення виконавчої дирекції Фонду від 12.08.2021 № 813 діє починаючи з 16.08.2021).

Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09.12.2021 №1243 встановлено тестовий період тривалістю до закінчення відповідних строків (настання термінів) для складання та подання всіма учасниками Фонду такої звітності: 

  • файлу звітності GLLX за ІV квартал 2021 року та за І квартал 2022 року;
  • файлу звітності GCCX за ІV квартал 2021 року та за І квартал 2022 року.

ПРИМІТКА

Звітність у форматі XML подається банками через промисловий вебпортал Фонду (централізоване середовище надання автоматизованих сервісів Фонду (портал звітності Фонду), яке розміщене за посиланням https://report.fg.gov.ua).

В разі потреби банки мають можливість тестувати подання файлів звітності Фонду у форматі XML через тестовий портал звітності Фонду (https://test-report.fg.gov.uа).


Реєстр файлів звітності Фонду

1. Форми/файли звітності у форматі XML

(XSD-схеми, описи контролів та складових кодів показників для форм/файлів звітності у форматі XML, які банки формують безпосередньо для Фонду)

Файл
Назва файла / форми звітності
Опис складових кодів показників для форм/файлів звітності, за датою розміщення
Опис контролів для форм/файлів звітності, за датою розміщення
XSD-схема, за датою розміщення
Дата розміщення
Файл 
(дата запровадження)
Дата розміщення
Файл 
(дата запровадження)
Дата розміщення
Файл 
(дата запровадження)
GBBX
Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф
16.07.2021
(16.08.2021)
*рахунки 3302, 3308, 3312, 3318 не використовувати
30.10.2020
(30.11.2020)
30.10.2020
(30.11.2020)
13.12.2021
(31.12.2021) 
*** 2909 використовувати з 01.02.2022
13.12.2021
(31.12.2021)
13.12.2021
(31.12.2021)
GDDX
Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф
16.07.2021
Dscr_GBBX_GDDX.xlsx  (16.08.2021)
* рахунки 3302, 3308, 3312, 3318 не використовувати
30.10.2020
(30.11.2020)
30.10.2020
(30.11.2020)
13.12.2021
Dscr_GBBX_GDDX.xlsx   (31.12.2021) 
*** 2909 використовувати з 01.02.2022
13.12.2021

(31.12.2021)
13.12.2021

(31.12.2021)
GCCX


Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб


16.07.2021
(16.08.2021)
** рахунки 3302, 3308, 3312, 3318 використовувати з 01.07.2021 по 04.08.2021 (включно)
11.09.2020
(12.10.2020)
11.09.2020
(12.10.2020)


13.12.2021
(31.12.2021) 
*** 2909 використовувати з 01.02.2022
GLLX
Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
16.07.2021
(16.08.2021) 
** рахунки 3302, 3308, 3312, 3318 використовувати з 01.07.2021 по 04.08.2021 (включно)
11.09.2020
(12.10.2020)
30.10.2020
(30.11.2020)
13.12.2021
(31.12.2021) 
*** 2909 використовувати з 01.02.2022
13.12.2021
(31.12.2021)
13.12.2021
(31.12.2021)
GVVX
Звітний файл «V» – Дані про перевірку бази даних про вкладників учасника Фонду
11.09.2020
(12.10.2020)
11.09.2020
(12.10.2020)
11.09.2020
(12.10.2020)

* - в описах складових кодів показників для форм/файлів звітності GBBX та GDDX, які діють з 16.08.2021, балансові рахунки 3302, 3308, 3312, 3318 не використовуються;

** - в описах складових кодів показників для форм/файлів звітності GLLX та GCCX, які діють з 16.08.2021, суми залишків, які відповідають визначеному у Законі про систему гарантування терміну «вклад», за балансовими рахунками 3302, 3308, 3312, 3318 використовуються з 01.07.2021 по 04.08.2021 (включно);

*** - в описах складових кодів показників для форм/файлів звітності GBBX та GDDX, GLLX та GCCX, які діють з 31.12.2021, суми залишків, які відповідають визначеному у Законі про систему гарантування терміну «вклад», за балансовим рахунком 2909 використовуються з 01.02.2022.

2. Звітний файл_RС

(інформація про описи та контролі інформаційних рядків (кодів показників та їхніх значень) у розрізі складової коду показника "PPP" звітних файлів H (для файла_RC) та інформація про внесення до них змін із зазначенням строку (терміну) їх запровадження)


Назва файла/форми звітності
Описи інформаційних рядків (кодів показників та їхніх значень)
Контролі інформаційних рядків (кодів показників та їхніх значень)
Дата розміщення
Файл
(дата запровадження)
Дата розміщення
Файл
(дата запровадження)
файл_RС
Звітний файл реєстру контрактів (договорів, угод, правочинів) «RC»
16.07.2021
(16.08.2021)
16.07.2021
(16.08.2021)
21.01.2022
(31.01.2022)
21.01.2022
(31.01.2022)